Professional and reliable web hosting reviews and hosting guide. InMotion Reviews and testimonials customer ratings.
Print

448760617 985891470208477 319719376256993317 n

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

LINE ALBUM วนเฉลม สมเดจพระนางเจาสธดา 2567 240601 9

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

441711497 967656142032010 5911001968759298700 n

ขอแสดงความยินดีกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนวิชากรที่ได้รับรางวัล “ดีเด่นชนะเลิศ”

442440568 963811002416524 7552063525820506250 n

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 คลิ๊ก

440351468 957135896417368 7564052391189811057 n

440943490 950472457083712 1859051215444447228 n

440941888 950465003751124 3560988761809182610 n

434551780 930888342375457 2614481170057449937 n

433258393 925729039558054 3408623230178034964 n

433468894 925739452890346 3335066213740935276 n

433508833 925739476223677 869183446368556827 n

433522842 925739446223680 1226581460981271875 n

434661104 925739479557010 6726956683655173718 n

 

434651019 928917125905912 3633445513483115807 n

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 พิธีปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกััดกรุงเทพมหานคร    “ช้างน้อยวิชาการ” มีภายในงานมีการมอบรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ มีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรองวัลให้กับนักเรียนประจำปี 2567

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนสำหรับความมานะอุตสาหะในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเสมอมาจนสามารถสอบผ่านทั้ง 4 รายวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

433493565 925694436228181 5268175977957563988 n

โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีทีมผสมกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนวิชากรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2567           

433262634 925679136229711 2470021092170328512 n

 

โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสาระการงานอาชีพ รายการแข่งขันการแกะสลักผลไม้ และได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครในการนำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน พ.ศ.2567

431035555 907888041342154 1786334731088826758 n

โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิชาภา เจียมทรัพย์สิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
กับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม รอบชิงชนะเลิศ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

428613141 902502888547336 6315822824743638734 n

ชมรมหมากกระดานโรงเรียนวิชากรนำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยรายการใหญ่ประจำปี ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช "แต่งกายย้อนยุค โขกหมากรุกงานวัง"
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลลูกศร จังหวัดลพบุรี จัดโดยมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์, สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ คลิ๊กดู

 

า

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 5 คนที่ได้ไปเข้าร่วมรับการทดสอบมาตรฐานทางดนตรีสากล ทฤษฎีดนตรีสากลเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมกับสมาคมครูดนตรีแห่งประเทศไทย ซึ่งนักเรียนทั้ง 5 คนนั้นสามารถสอบผ่านทุกคนและได้รับผลการทดสอบในระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 และ เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 3 คน

423514895 885330710264554 3464311831684501664 n

421525532 7265808050177801 9062812078673264397 n

26 มกราคม โรงเรียนวิชากรจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 4 ภาค โดยมี นางอนงค์ เพชรทัต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวิชากร โดยมีนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้อำนวยการเขตดินแดง นำคณะผู้บริหารเขตดินแดง เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ คลิ๊ก

419722974 873558674775091 1833054381821683680 n

 

 

 

วันเด็กโรงเรียนวิชากร 2567

417487645 868497291947896 5296766217959276369 n

 

การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน หรือ วิชากรเกมส์ 66

415513961 865116658952626 3297535186522843685 n

ประกาศโรงเรียนวิชากร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา (หลักสูตรไทย - อังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความสนใจในการสมัครเรียนตามโครงการฯ ดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานธุรการโรงเรียนวิชากร โทรศัพท์ 02-246- 1555 ในวันและเวลาราชการครับ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสองภาษาวิชากรด้วยกันนะครับ

409725800 852152873582338 2200839224920823132 n

 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2566  นายธงชัย   โคระทัต  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวิชากร  นำคณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย  ร่วมกิจกรรมของโครงการภาคีดาว -อีเอฟ  กทม. โดยร่วมสังเกตการสอน  ของคณะครูโรงเรียนวัดบางปะกอก  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 

173378 

 

173346

173347

วันที่  7  ธันวาคม 2566  โรงเรียนวิชากร  จัดการสอบธรรมสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัดวัดพรหมวงศาราม  สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม  ณ โรงเรียนวิชากร

LINE ALBUM วนพอป 66 ๒๓๑๒๐๕ 17

 

5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดย นายธงชัย โคระทัต ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู นักเรียน วางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมชนกาธิเบศจากนั้นเป็นการแสดงของชมรมนาฏศิลป์ ปฐมวัย และมอบรางวัลให้ครูและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ต่อด้วยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี ปิดท้ายด้วยกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

402563849 836366168494342 2977242265635594859 n  

 

โรงเรียนวิชากรขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ "นางสาวณัฐพร  สายศร" เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดเทพลีลา สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

398053189 6944794372279172 6917779630975607364 n

 

396707046 6944794655612477 8719314583115176174 n

 จิตอาสา Big​ Cleaning Day ก่อนเปิดเทอม คลิ๊ก

397236514 6944800505611892 9170521887940383759 n

ผอ.เขตตรวจสุขาภิบาลอาหาร ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม คลิ๊ก

391647416 719968343495073 5757403166320888558 n

391642201 719968486828392 603528404486102247 n

เตรียมพร้อมห้องเรียนปลอดฝุ่น
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 66 เวลา 15.00 น. นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานโยธา สำนักการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษาให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) ในโอกาสลงพื้นที่สำรวจและตรวจความพร้อมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่น และร่วมแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนวิชากรที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566ในการนี้สำนักข่าว The Standard ได้ให้ความสำคัญและติดตามการดำเนินการได้ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ฯ) เรื่อง ห้องเรียนปลอดฝุ่น โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูฯให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวิชากร เขตดินแดง

386330442 807341944730098 6179447868133354959 n

386368314 807343584729934 651254247925538749 n

7 ตุลาคม 2566
นายธงชัย โคระทัต ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวิชากร มอบหมายให้นายสิริพิชชากร พงศ์สกุลสอน และ Ms.Leny F. Gengania นำตัวแทนนักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา (หลักสูตรไทย - อังกฤษ) ของโรงเรียนวิชากรเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รอบชิงชนะเลิศ โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอภาษาอังกฤษ (Presentation ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
เด็กชายพรรษา พรมภูงา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เด็กหญิงนาย สิงห์โต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. กิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
(Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
เด็กชายตฤณภัท พงษ์เกียรติขจร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ซึ่งทั้งสองกิจกรรมการแข่งขันข้างต้นโรงเรียนวิชากรได้จัดส่งคลิปวิดีโอของนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการประกวดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในรอบคัดเลือกและได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา (หลักสูตรไทย -อังกฤษ) ของโรงเรียนวิชากร ด้วยกันนะครับ

376762851 787906493340310 2994017241820984693 n

375600214 787911416673151 2513721455224307153 n

โรงเรียนวิชากรได้มีโอกาสต้อนรับนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตดินแดง นายบัญชา สืบกระพัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง นางสาวสาริสา จินดาไทย หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง รวมถึงคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครที่ได้ให้เกียรติมาเปิดกิจกรรม "กินดีจะจีเนียส" โดยมีนายธงชัย โคระทัต ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวิชากร คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ Be Genius และ โครงการ “กินดี จะจีเนียส ” เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพที่ดีให้กับนักเรียน ๆ ให้ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง
พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะทางด้านโภชนาการและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ภายในงาน จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ได้ความรู้
ได้เสริมสร้างทักษะด้านศิลปะและวิชาชีพนักออกแบบอาหาร หรือ ฟู้ดสไตลิสต์ (Food Stylist)

375447608 785835140214112 2413502063684880548 n

ชมรมหมากกระดานโรงเรียนวิชากร นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาหมากฮอสไทย-สากล ในรายการตักกะศิลาดินแดงคัพครั้งที่8 และหมากรุกไทย M Lifestore Ngamwongwan Championship

378982947 791764779621148 6019428206779657444 n

Joomla 2.5 Templates designed by Website Hosting